Node.js - Hata Yakalama (Error Handling)

2021-12-26

Hata yakalama, projelerin önemli bir parçasıdır. Node.js’te bir hata oluşması durumunda process çöker ve bu da uygulamamızın kapandığı anlamına gelir. Javascript’te fırlatılan hataların tipleri vardır. Bu tipleri bir tabloda inceleyelim.

HataAçıklama
SyntaxErrorYazılan kodda bir hata var. Söz dizimi hatası.
URIErrorencodeURI() fonksiyonu hata verirse fırlatılır.
RangeErrorSınır hatası.
TypeErrorTür hatası.
ReferenceErrorReferans hatası.

JS Hata Türleri

Eğer bir hata fırlatıldığında yakalanması ve hata durumunda projede yapılacak işlemler gerçekleştirilmelidir. Bu işlemlere örnek olarak kullanıcıya bilgi mesajı gösterilmesi verilebilir. Böylece kullanıcıyı hata durumunda yönlendirebilir ve kullanım tecrübesini artırabiliriz. Ayrıca daha önce söylediğim gibi, uygulamanın çökmesinin önüne geçebiliriz.

Try-Catch

Hata yakalamak için kullandığımız bloklar try-catch bloklarıdır.

// Syntax
try {
  // Codes
} catch (err) {
  console.error(err);
}

Hata oluşabileceğini düşündüğümüz kodlarımızı try bloğunda yazmalıyız. Eğer try bloğunda yazdığımız kodlarımızda bir hata fırlatılırsa, hatanın oluştuğu satırdan sonraki satırlar çalıştırılmadan catch bloğuna atlanır.

try {
  console.log("Try Bloğu")
  console.log(ender);
  console.log("Hatadan sonraki kod");
} catch (err) {
  console.log("Catch Bloğu")
  console.error(err);
}
/*
Output:
Try Bloğu
Catch Bloğu
ReferenceError: ender is not defined
  at Object.<anonymous> (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day10 - ErrorHandling/error_handling.js:3:17)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47
*/

Yukarıdaki örnekte “Hatadan sonraki kod” mesajı ekrana basılmadan direkt “Catch Bloğu” ekrana basıldı. Hata tipi de ReferenceError olarak gönderildi. Bunun sebebi, ender değişkeninin tanımlı olmamasıdır.

Throw

throw anahtar kelimesi, herhangi bir durumda hata fırlatmamızı sağlar. Böylece kendi hata yönetimimizi yapabiliriz.

// Syntax throw new Error();

throw ile hata fırlattığımızda, aynı sistemin hata fırlatmasında olduğu gibi uygulama çöker. Bu nedenle mutlaka try-catch blokları içinde kullanılmalıdır. throw kullanımına örnek olması açısından, alınan parametrelerin kontrolünü yapıp, beklenenden farklı parametre gelmesi durumunda hata fırlatan bir fonksiyon yazalım.

function checkParameterType(number, str) {
  if (typeof number != "number") throw new Error("number parameter type must be number");
  if (typeof str != "string") throw new Error("str parameter type must be String");

  return true;
}

try {
  let result = checkParameterType(5, 2);
  console.log("checkParameterType Result:", result);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
/*
Output:
Error: str parameter type must be String
  at checkParameterType (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day10 - ErrorHandling/error_handling.js:14:39)
  at Object.<anonymous> (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day10 - ErrorHandling/error_handling.js:20:18)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47
*/

Hata fırlatmadığı durumda da çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

try {
  let result = checkParameterType(5, "2");
  console.log("checkParameterType Result:", result);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
/*
Output: checkParameterType Result: true
*/

Finally

try bloğu; hata verebilecek kod parçasını, catch bloğu; hata fırlatıldığında yapılacak işlemin kod parçasını, finally bloğu ise her durumda çalışacak kod parçasını barındırır. finally, catch bloğunun ardından tanımlanır ve kullanılır.

// Syntax
try {
  // Codes
} catch (err) {
  // Error handling
} finally {
  // Other Codes
}

Finally bloğunu kullanmasak da kod çalışacaksa neden bu bloğa ihtiyacımız var ki diyebiliriz. try-catch bloğunun içinde return ile dönüş yapılsa dahi finally bloğu çalışacaktır. Ancak dışarda yazılan diğer kodlar çalışmaz.

try {
  console.log(ender);
  return;
} catch (err) {
  console.error(err);
  return;
} finally {
  console.log("finally")
}

console.log("out of scope");
/*
Output:
ReferenceError: ender is not defined
  at Object.<anonymous> (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day10 - ErrorHandling/error_handling.js:34:17)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47
finally
*/

Yukarıdaki kod örneğinin çıktısında “finally” mesajı yer almasına rağmen, “out of scope” mesajı yer almıyor. Bunun nedeni catch bloğunda return ile dönülmesindendir. Finally bloğu try ve catch bloğunda ne olursa olsun mutlaka çalışır. Bir dosyayı okumak için açtığımızda kapatmak ya da DB bağlantısını yaptıktan sonra kapatmak için finally bloğunu kullanabiliriz.

Error Nesnesi

Node.js’te hatalar için kullanılan sınıf, ön tanımlı olarak gelen Error sınıfıdır. Bir hata fırlatıldığındaysa Error sınıfının bir nesnesi oluşmuş demektir. Bir Error nesnesini ekrana bastığımızda; hata adı, mesajı ve stack bilgisini görürüz. Bu alanlara ayrı ayrı da erişebiliriz.

try {
  console.log(ender)
} catch (err) {
  console.error("ERR Name:",err.name);
  console.error("ERR Message:",err.message);
  console.error("ERR Stack:",err.stack);
}
/*
Output:
ERR Name: ReferenceError

ERR Message: ender is not defined

ERR Stack: ReferenceError: ender is not defined
  at Object.<anonymous> (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day10 - ErrorHandling/error_handling.js:34:17)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47
*/

Node.js Temelleri - Kalıtım (Inheritance) makalemizde örnek olarak gösterdiğimiz gibi, Error sınıfından alt sınıflar oluşturarak projemize özel hatalar oluşturabiliriz. Aynı örneği burada da görelim.

class CustomError extends Error {
 
  constructor (code, message, description) {
    super(`{"code": ${code}, "message": "${message}", "description": "${description}"}`);
    this.code = code;
    this.message = message;
    this.description = description;
  }
 
}

Kullanımı:

throw new CustomError(404, "Not Found", "Page Not Found");
/*
Output:
CustomError: Not Found
  at Object.<anonymous> (/Users/endrcn/PersonalProjects/nodejs_tutorial/Day9 - Interitance/inheritance.js:64:7)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
 code: 404,
 description: 'Page Not Found'
*/

Hatalar ve hata yakalama konusunu tamamlamış olduk. Node.js ya da herhangi bir programlama dilinde hata yakalama konusunu bilmek oldukça önemlidir. Bu önemli konuyu tamamlayarak yolunuza emin adımlarla devam ettiğiniz için kutlarım :)