Node.js - Modüller

2022-01-06

Node.js Temelleri serisinde bu makalemizde modüllerden bahsedeceğiz. Modüller, belli başlı işler yapan metodları bir arada sunan kütüphanelerdir. Node.js’te built-in modüller olduğu gibi sonradan projemize ekleyebileceğimiz modüller de mevcuttur.

Bir Node.js uygulaması geliştirirken built-in modüllerle birlikte birçok dış modülü de dahil etmemiz gerekecektir. Node.js’te kullanılan modüller, Node.js ile birlikte gelen NPM(Node Package Manager) içinde yer alır. Spesifik sorunları çözen birçok modüle bu depodan ulaşabilirsiniz.

Modül Yükleme

Bilgisayarınıza Node.js yüklediğinizde, NPM de beraberinde yüklenecektir. İlk olarak projemizi farklı yerlerde de kuracağımızdan -örneğin bir sunucu- hareketle, kullandığımız modüllerin isimlerini ve versiyonlarını barındıran bir package.json dosyasına ihtiyacımız olacak. Bu dosyayı kolayca oluşturmak için projenizin ana dizininde aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.

npm init –yes

Bu komut, projenizin ana dizininde package.json adında bir dosya oluşturacaktır. İçeriği şu şekilde olur:

{
 "name": "nodejs_tutorial",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "google.js",
 "directories": {
  "example": "examples"
 },
 "scripts": {
  "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

–yes parametresini vermeden direkt olarak npm init komutunu çalıştırırsanız, package.json’u oluştururken projenizle ilgili bilgileri tek tek soracaktır.

Bir modülü kurmak için yine projemizin ana dizininde aşağıdaki gibi bir komut çalıştırmamız gerekir.

npm i request –save

Bu komut çalıştırıldığında, projenin ana dizininde node_modules adında bir klasör oluşturulur ve request isimli modülün dosyaları bu klasörün altına kaydedilir.

–save parametresi de yüklenen request modülünün adını ve versiyonunu package.json dosyasına kaydeder. Son durumda package.json dosyası aşağıdaki gibi bir hal alır.

{
 "name": "nodejs_tutorial",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "google.js",
 "directories": {
  "example": "examples"
 },
 "scripts": {
  "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "request": "^2.88.2"
 }
}

Modül Kullanımı / Import

Modül yüklemenin en basit şekilde nasıl yapıldığını gördük. Peki yüklediğimiz modülleri projede nasıl kullanabiliriz? Bunun için modülü kullanacağımız dosyaya modülü import etmemiz gerekir.

Node.js çıktığından bu yana bir modülü import etmek için require kullanılır. Kullanımı aşağıdaki şekildedir.

const request = require(“request”);

Bu tanımdan sonra artık request isimli değişkenin içinde modülün barındırdığı tüm metotlar yer alır. Her modülün içerdiği metotlar/sınıflar doğal olarak farklıdır. Dolayısıyla modüle ait metotları, modülün dokümanından yararlanarak öğrenebiliriz. Modül dokümanları genelde NPM ya da Github‘da paylaşılır. Ancak bazı modüllerin dokümantasyonu ayrı bir websitesi olarak da karşımıza çıkabiliyor.

Destructuring assignment kullanarak, import edilen dosyada kullanacağımız metotları da alabiliriz.

const {post, get} = require("request");

Yukarıdaki tanımla request.post() metodu post değişkenine, request.get() metodu da get değişkenine aktarılacaktır.

Not: require yerine import anahtar kelimesini de kullanabilirsiniz. Ancak bunun için bazı ayarlar yapılması gerekir. İlgili ayarlara Node.js resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Projemize bir modül yüklemeyi ve bu modülü nasıl kullanacağımızı gördük. Bir sonraki makalemizde Node.js’te varsayılan olarak gelen(built-in) modüllerden fs modülünü inceleyeceğiz. Sağlıkla kalın :)