Node.js - Operatörler (Operators)

2021-12-18

Daha önceki yazılarımızda Node.js’te değişken tanımlama ve veri tiplerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise operatörlere değineceğiz. Tüm programlama dillerinin olmazsa olmazlarından biri olan operatörler; aritmetik operatörler, atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler olmak üzere beş bölüme ayrılıyor. Tüm bölümleri ayrı başlıklar altında inceleyelim.

Read More

Node.js - Veri Tipleri (Data Types)

2021-12-18

Veri tipleri, tüm programlama dillerinde var olan temel taşlardan biridir. Veri tiplerinin programlamada doğru seçilmesi performans ve uygulanabilirlik açısından önemlidir. Tipleri doğru öğrenip uygulamak, geliştirmedeki kaliteyi artıracaktır. En temel yapılardan biri olduğu için tüm eğitim boyunca kullanacağımız veri tiplerini zamanla aklınızda oturtmuş ve doğru seçimleri kolayca yapacak düzeye gelmiş olacaksınız. Javascript’te veri tipleri atama sırasında belirlenir. Değişkenin veri tipi, atanan değere göre belirlenir.

Read More