Node.js - Değişken Kapsamları (Variable Scope)

2021-12-22

Değişken kapsamları, bir değişkenin erişim alanını ifade eder. Literatürde “değişken kapsamları” ifadesi kullanılmayıp “scope” ya da “variable scope” ifadesi kullanılır. EcmaScript 6’dan önce Javascript’te sadece Global Scope ve Function Scope terimleri vardı. Ancak, ES6 ile birlikte değişken tanımlamak için eklenen let ve const keyword’leri ile birlikte Block Scope kavramı ortaya çıkmıştır. Tüm scope yapılarını alt başlıklar halinde inceleyelim.

Read More

Node.js - Fonksiyonlar (Functions)

2021-12-21

Bir uygulama geliştirirken her şeyi tek sayfada, alt alta yazmaya çalıştığınızı, bir matematiksel hesabı onlarca kez yaptığınızı, veritabanından aynı veriyi defalarca çektiğinizi bir düşünün. Bu şekilde yazılmış kodların bakımı da okunması da oldukça zor olurdu. İşte tam da burada devreye fonksiyon giriyor.

Read More

Node.js - Değişkenler (Variables)

2021-12-18

Değişkenler, programlamanın en temel taşlarından biridir. Değişkenler, bellekte saklanan verilere erişmemiz için kullandığımız, verilerin depolandığı bellek adresini ifade eder. Bir değişken tanımlarken hatırlaması kolay ve değişkenin hangi veriyi sakladığını anlatan bir isim verilmesi önemlidir. Bir değişken ismi verilirken sadece İngilizce karakterler ve alt çizgi (_) kullanılmalıdır. Diğer karakterler kullanılmamalıdır.

Read More